Skip to main content

Elektroniset väitöskirjat - Electronic doctoral dissertations

Tätä  sivustoa ei päivitetä 1.1.2015 jälkeen. Väitöskirjat ovat saatavilla Aalto-yliopiston Aaltodoc-julkaisuarkistossa: https://aaltodoc.aalto.fi/

These pages are not updated after 1.1.2015. The doctoral dissertations are available in the electronic publications archive of Aalto University – Aaltodoc: https://aaltodoc.aalto.fi/